Όροι και Προϋποθέσεις

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα : swetsuites.gr (η «Ιστοσελίδα»).

Διαβάστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα που διαχειρίζεται η Elcampo IKE, μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα (Αριθμός Μητρώου: 141077025000), της οποίας η έδρα είναι στον Άγιο Αθανάσιος, Κουρούτα, Αμαλιάδα, Ελλάδα.

Όροι ιστοσελίδας

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και της προϋποθέσεις με της οποίες σας επιτρέπουμε την πρόσβαση. Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να τροποποιούμε αυτούς τους όρους και και της προϋποθέσεις. Επομένως, συνεχίστε να ελέγχετε κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τον Δικτυακός μας τόπος. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε τους Όρους ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα

Ο ιστότοπος, που περιλαμβάνει κείμενο, περιεχόμενο, λογισμικό, βίντεο, ήχο, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, εικόνες, έργα τέχνης, ονόματα, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό είναι το “Περιεχόμενο” μας και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Αυτό το Περιεχόμενο περιλαμβάνει περιεχόμενο που ανήκει σε μας ή/και περιεχόμενο που ελέγχεται από την Elcampo IKE ή/και περιεχόμενο που ανήκει εξ ολοκλήρου ή/και ελέγχεται από τρίτα μέρη και έχει δοθεί άδεια σε εμάς για αποκλειστική χρήση. Όλο το γραπτό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων άρθρων, εκθέσεων και όλων των άλλων στοιχείων που αποτελούν την Ιστοσελίδα, αποτελούν έργα πνευματικών δικαιωμάτων και προστατεύονται. Δεν υπάρχει δικαίωμα απόκτησης και κανένα άλλο δικαίωμα ή άδεια εκτός από αυτό το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους για προσωπική / μη εμπορική χρήση.

Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα

Η Εταιρεία έχει προσπαθήσει να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών στον Ιστότοπο ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ούτε παρέχουμε καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο. Η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο παρέχονται ως “ως έχουν”, χωρίς καμία εγγύηση, εκτός εάν αναφέρεται συγκεκριμένα.

Άλλοι ιστότοποι

Η Elcampo IKE δεν έχει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων από αητών των ιστότοπος. Η χρήση τέτοιων συνδέσμων προς ιστότοπους τρίτων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη σας.

Διαγωνισμοί & Προσφορές

Ενδέχεται να διεξάγουμε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες μέσω της Ιστοσελίδας. Θα υπάρχουν ξεχωριστοί όροι και προϋποθέσεις που θα αναρτώνται όπου ισχύει και διέπουν τέτοιους διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.

Γενικά

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση ή για οποιοδήποτε λόγο. Αναγνωρίζετε ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα παρέχεται δωρεάν, και εάν για οποιοδήποτε λόγο, εσείς δεν είστε ικανοποιημένοι με τον ιστότοπο, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή με οποιοδήποτε περιεχόμενο του ιστότοπου, τότε η μόνη σας λύση είναι να διακόψετε αμέσως τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Σε σχέση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να μας κρατήσετε αβλαβείς από και κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων, αγωγών, απαιτήσεων ή άλλων διαδικασιών που έχουν ασκηθεί εναντίον μας από ένα τρίτο μέρος Στο βαθμό που βασίζεται αυτή η αξίωση, μήνυση, αγωγή ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που ασκείται εναντίον μας ή προκύπτει σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς, οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς αυτών των όρων και όρους ή ισχυρισμός ότι η χρήση του Ιστότοπου παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή είναι συκοφαντικό ή συκοφαντικό, ή με άλλο τρόπο οδηγεί σε τραυματισμό ή ζημιά σε οποιονδήποτε τρίτο μέρος.

Όσοι έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή κανονισμούς, θα πρέπει να ζητείται νομική συμβουλή σε περιπτώσεις αμφιβολίας.

Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε κανένα πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου για οποιονδήποτε λόγο, η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας απαγορεύεται. Εκείνοι για τους οποίους ισχύουν τέτοιες απαγορεύσεις δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο. Δεν δηλώνουμε ότι ούτε ο Ιστότοπος ούτε το Περιεχόμενο είναι κατάλληλα για χρήση ή επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία σε όλες τις δικαιοδοσίες.

Όροι Διαμονής

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι μεταξύ εσάς και του Sweet Suites Apartments και εφαρμόζονται σε όλες τις κρατήσεις των δωματίων των διαμερισμάτων σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία της συλλογής Sweet Suites Apartments βρίσκονται στη διαχείριση μας, στην εξαίρεση όλων των άλλων γενικών όρων και προϋποθέσεων.

Συμφωνείτε πως θα κάνετε κρατήσεις με καλή πίστη για κάθε νόμιμη χρήση από εσάς και τους προσκεκλημένους καλεσμένους σας μόνο και όχι για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται στην επαναπώληση, στην ανεπίτρεπτη ανάθεση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες τρίτων, ή την πραγματοποίηση υποθετικών, ψευδών ή δόλιων κρατήσεων ή οποιονδήποτε κρατήσεων σε αντίθεση με τη ζήτηση.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε κρατήσεις γίνονται κάτω από αυτούς, θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο. Αυτή η επιλογή δικαίου διατηρεί την επιφύλαξη παντός δικαιώματος της προστασίας καταναλωτή που προσφέρεται από τις διατάξεις που δεν μπορούν να προσβληθούν από οποιαδήποτε συμφωνία εξαιτίας του νόμου όπου, η απουσία οποιασδήποτε επιλογής, θα ήταν εφαρμοστέα σε χώρα όπου διαμένετε. Οι διαφωνίες θα πρέπει να υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αμαλιάδας, Ελλάδα.

Τιμές & Δημοτικός φόρος

Οι χρεώσεις τιμών δωματίου που συμφωνήθηκαν κατά την πραγματοποίηση της κράτησης θα εφαρμοστούν στην κράτηση σας. Γεύματα, ποτά και άλλα επιπρόσθετα δεν συμπεριλαμβάνονται στις χρεώσεις τιμών δωματίου, εκτός και αν συμφωνηθεί αλλιώς (αν γίνει κράτηση που συμπεριλαμβάνει πρωινό). Όλες οι χρεώσεις περιλαμβάνουν φόρο υπηρεσίας και ΦΠΑ και πρέπει να πληρωθούν σε τοπικό νόμισμα. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η τιμή δωματίου, το πρωινό και οι χρεώσεις δημοτικών φόρων πρέπει να πληρώνονται κατά την άφιξη. Όλες οι άλλες χρεώσεις πρέπει να πληρώνονται κατά το check-out.

Παρακαλούμε σημειώστε πως τα διαμερίσματα μας δέχονται μετρητά ή κάρτα κατά την άφιξη και δυνατότητα μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό σε περίπτωση που θέλετε να πληρώσετε πριν την άφιξη σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα κρατήσεων για να βεβαιωθείτε κατά πόσο αυτό εφαρμόζεται στο διαμέρισμα της επιλογής σας. Παρακαλούμε σημειώστε πως είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε την κράτηση σας αν δεν λάβουμε εγγύηση η οποία είναι ίση με το 25% του συνολικού αντιτίμου της διαμονής (ημέρες διαμονής Χ ημερήσια τιμή), και δεν μπορεί να είναι μικρότερη της τιμής της μιας ημέρας.

Ακύρωση, μη εμφάνιση & αλλαγές

Θέλετε να ακυρώσετε την κράτηση σας; Διαθέτουμε δύο ειδών τιμές: τις ευέλικτες και τις μη επιστρέψιμες. Για όλες τις (ομαδικές) κρατήσεις από 7 άτομα και πάνω, θα εφαρμόζεται η πολιτική ακύρωσης μας για ομάδες που αναγράφεται στην επιβεβαίωση της κράτησης σας.

Ευέλικτες τιμές

Μπορείτε να ακυρώσετε την κράτηση σας δωρεάν μέχρι τις 3μμ της προηγούμενης μέρας της άφιξης σας. Ακυρώσεις μετά από αυτή την ώρα θα τύχουν χρέωσης της πρώτης νύχτας. Δεχόμαστε ακυρώσεις μόνο γραπτώς. Για οποιοδήποτε απρόβλεπτο περιστατικό σας συμβουλεύουμε να έχετε πάντα μια ταξιδιωτική ασφάλεια και/ή μια ασφάλεια ακύρωσης.

Οι επιστροφές χρημάτων των προπληρωμένων χρεώσεων τυχαίνουν επεξεργασίας γενικά εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά το αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης της κράτησης.

Μη επιστρέψιμες τιμές

Με μια μη επιστρέψιμη τιμή δεν μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε τη διαμονή σας και έτσι θα χρεωθείτε το 100% του κόστους.

Το ξενοδοχείο είναι εξουσιοδοτημένο να χρεώσει την πιστωτική σας κάρτα οποιαδήποτε στιγμή μετά την πραγματοποίηση μιας μη επιστρέψιμης κράτησης. Παρακαλούμε όπως γνωρίζεται πως η κάρτα που έχει χρεωθεί πρέπει να παρουσιαστεί κατά το check-in.

Αν έχετε κάνει κράτηση ενός δωματίου μέσω ταξιδιωτικού πρακτορίου ή ενός διαδικτυακού ταξιδιωτικού πρακτορείου (όπως Booking.com or Expedia.com and Airbnb.com), θα πρέπει να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την κράτηση σας μέσω του πρακτορείου που έχετε χρησιμοποιήσει για να κάνετε την κράτηση.

Μη εμφάνιση

Σε περίπτωση μη εμφάνισης, θα χρεώσουμε την πρώτη νύχτα της κράτησης σας αν έχετε πραγματοποιήσει μια ευέλικτη κράτηση. Σε περίπτωση που έχετε κάνει μια μη επιστρέψιμη κράτηση, θα χρεωθεί ολόκληρο το ποσό. Το δωμάτιο θα αποδεσμευτεί στις 12μμ (μεσημέρι) της επόμενης ημέρας.

Αλλαγές

Αν θέλετε να τροποποιήσετε την κράτηση σας, δεν μπορούν να τύχουν εγγύησης ούτε η διαθεσιμότητα ούτε η τιμή κατά την πραγματοποίηση της κράτησης σας. Για να αποφύγετε το κόστος καθυστερημένης ακύρωσης, σας συμβουλεύουμε να τροποποιήσετε την κράτηση σας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την ημερομηνία άφιξης σας.

Τρόποι Πληρωμής

Με μετρητά στους χώρους μας.

Με μεταφορά στους τραπεζικούς λογαριασμού μας.

Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, Diners.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Nexi e-Commerce” της Nexi Payments Greece S.A. και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Ώρα Checkin

Η ώρα check-in μας ξεκινάει από τις 3 μμ. Εάν θέλετε να εξασφαλίσετε μια άφιξη πιο νωρίς, σας συμβουλεύουμε να κρατήσετε ένα βράδυ πριν την άφιξη σας. Παρακαλούμε σημειώστε πως αυτό υπόκειται στη διαθεσιμότητα.

Ώρα Checkout

Η ώρα για πραγματοποίηση check-out είναι μέχρι τις 11 μμ (μεσημέρι). Αν θέλετε να παρατείνετε την ώρα check-out θα ζητηθεί ένα επιπλέον ποσό € 10,00 την ώρα μέχρι τις 6 ΜΜ. Σε περίπτωση που θέλετε να πραγματοποιήσετε check-out μετά τις 6μμ, θα χρεώσουμε μια επιπλέον βραδιά. Όλες οι παρατάσεις σχετικά με την ώρα check-out υπόκεινται στη διαθεσιμότητα.

Check-out Νωρίτερα

Αν θέλετε να αναχωρήσετε νωρίτερα από την προαναφερόμενη ημερομηνία αναχώρησης σας, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πριν τις 3 μμ της προηγούμενης ημερομηνία της αναχώρησης σας. Αυτό θα αποτρέψει επίσης οποιαδήποτε τέλη καθυστερημένης ακύρωσης.

Ανήλικοι

Αν είστε ανήλικοι και δεν συνοδεύεστε από κάποιο άτομο άνω των 18, τα Sweet Suites Apartments δεν θα μπορέσετε να κάνετε check-in και θα είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε και της αρμόδιες αρχές.

Οικογένειες με παιδιά

Τα Sweet Suites Apartments παρέχουν παιδικά κρεβάτια εφόσον ζητηθούν. Παρακαλούμε ενημερώστε μας πριν την άφιξη σας. Τα Sweet Suites Apartments παρέχουν επίσης υπηρεσία φύλαξης παιδιών κατά περιόδους αυξημένης κίνησης, ενημερωθείτε για πληροφορίες και τιμές πριν την άφιξη σας. Τα Sweet Suites Apartments διαθέτουν οικογενειακά δωμάτια τα οποία είναι εξοπλισμένα με κρεβάτι κουκέτα σε ένα δωμάτιο μέσα στο δωμάτιο. Τα οικογενειακά μας δωμάτια μπορούν να τύχουν κράτησης που υπόκειται σε διαθεσιμότητα.

Κατοικίδια

Τα κατοικίδια ζώα επιτρέπονται σε συγκεκριμένα διαμερίσματα.

Απαγορεύεται το κάπνισμα.

Στα διαμερίσματα απαγορεύεται το κάπνισμα. Όταν βρεθεί ένδειξη καπνίσματος στο δωμάτιο σας ή σε κοινόχρηστους χώρους, η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Χώρος στάθμευσης

Το Sweet Suites Apartments δεν διαθέτουν τις δικές του εγκαταστάσεις στάθμευσης. Μπορείτε να σταθμεύσετε το αυτοκίνητο σας στο δρόμο (κατοικημένη περιοχή) ή σε οποιονδήποτε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης που βρίσκεται κοντά. Παρακαλούμε σημειώστε πως υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις και κρατήσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Ευθύνη

Η διοίκηση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για απώλεια ή κλοπή των προσωπικών σας αντικειμένων στα διαμερίσματα.

Απολεσθέντα

Όλα τα αντικείμενα που θα βρεθούν στα διαμερίσματα θα καταγράφονται και θα αποθηκεύονται για τρεις μήνες.

Ζημία στα διαμερίσματα μες και την ιδιοκτησία μας

Οποιαδήποτε ζημιά σε δωμάτια και στις εγκαταστάσεις διαμερισμάτων προκαλείται από τη μεριά σας κατά τη διάρκεια της διαμονής σας, καθώς και οποιαδήποτε αντικείμενα λείπουν κατά την αναχώρηση σας θα χρεώνονται.

Απρόβλεπτες συνθήκες

Τα Sweet Suites Apartments δεν αποδέχεται την ευθύνη ή να πληρώσει οποιαδήποτε αποζημίωση για την αποτυχία να παρέχει τις αναφερόμενες υπηρεσίες λόγω συνθηκών που είναι πέρα από τον έλεγχο μας: (φυσικές) καταστροφές, φωτιά, (ενέργειες) πόλεμος και τρομοκρατία, απεργίες, διαδηλώσεις, κοινωνικές αναταραχές, κυβερνητικοί κανονισμοί, βιομηχανικές διαφωνίες, δυσμενή συνθήκες καιρού ή οποιοδήποτε άλλο ασυνήθιστο και καταστροφικό γεγονός, συνθήκες ή επείγουσα κατάσταση, που κάνει αδύνατη, παράνομη ή αποτρέπει τη διαμονή των επισκεπτών μας στα διαμερίσματα μας.

WIFI

Εντός των εγκαταστάσεων όλοι οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δωρεάν υπηρεσίες WIFI. Ρωτήστε τη υποδοχή για να λάβετε κωδικό και/ή λεπτομέρειες σύνδεσης.

Το ασύρματο δίκτυο μας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε εκφρασμένες , είτε αυτονόητες. Δεν εγγυόμαστε πως η πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο μας θα είναι χωρίς διακοπές, θα είναι γρήγορη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα όλες τις φορές ή πως θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Sweet Suites Apartments δεν είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια, την ακεραιότητα, την ορθότητα ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας που μεταφέρετε ή λαμβάνετε κατά τη διάρκεια χρήσης του WIFI μας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο WIFI μας για οποιοδήποτε σκοπό ο οποίος είναι παράνομος ή απαγορεύεται.

Απόρρητο

Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας, το Sweet Suites Apartments συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα τυχαίνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου μας καθώς και με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς GDPR. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τρίτα μέρη κρατήσεων με τη χρήση cookies κτλ κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα τους, είναι πέρα από τον έλεγχο μας. Θα αναφέρουμε τη Δήλωση Απορρήτου του πρακτορείου που χρησιμοποιήσατε να κάνετε την κράτηση σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο σας εντός του Sweet Suites Apartments, σας αναφέρουμε τη Δήλωση Απορρήτου που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.

Φωτογραφίες και βίντεο

Οποιαδήποτε φωτογράφιση, κινηματογράφηση, αναπαραγωγή ή παρουσίαση εικόνων συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και των διαμερισμάτων των Sweet Suites Apartments, για χρήση η οποία δεν εμπίπτει αυστηρώς στην κατηγορία της ιδιωτικής χρήσης, υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση μας. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε να λάβετε άδεια και να συζητήσουμε τις πιθανότητες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Προώθησης & Δημοσίων Σχέσεων του Sweet Suites Apartments στο: info@elcampo.gr

Εφαρμόσιμος νόμος

Οι όροι διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας και τα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου Αμαλιάδας.